Mest sökt på Google på ordet ”vinnare”

Google har en utmärkt söktjänst för att se hur människor söker inom olika områden, språk och länder. Här kan ni se hur det ser ut om man söker på ”vinnare” i december 2022:

Källa: Google trends